جدول فصل دو فارسی نهم

به اشتراک بگذارید


در حال بارگزاری جدول برای شروع

{{loadError.error}}

{{msg}}

این کلمات را در جدول بیابید: {{crosswordData.description}}

سطح دشواری {{crosswordData.level+1|localeNumber}}
مسیر کلمه: فقط به چپ و پایین همه، شامل قطرها و رو به عقب
فهرست کلماتی که باید یافت شوند: قبل از یافت شدن، دیدنی باشند. قبل از یافت شدن، نادیدنی باشند.

کلمات نشان دار:

شما {{count.solution|localeNumber}} از {{count.words|localeNumber}} را یافته‌اید. شما همه {{count.words|localeNumber}} کلمه را یافتید.

  • {{word.fields | joinWord}}

{{message.word | joinWord}} از کلمات جدول نیست.

مبارک باد! شما جدول را حل کردید.مبارک باد! شما جدول را حل کردید.

شما {{message.solution|localeNumber}} از {{message.words|localeNumber}} را یافته‌اید.

صبور باشید تا جدول بارگزاری شود

آزمون انلاین درس 3  فارسی نهم 

آزمون آنلاین درس 4 فارسی نهم

جدول متقاطع  فصل یک فارسی نهم 

آموزش درس‌ 3و 4فارسی نهم