جدول متقاطع کلمات فصل یک فارسی نهم

به اشتراک بگذارید


در حال بارگزاری جدول برای شروع

{{loadError.error}}

{{msg}}

این کلمات را در جدول بیابید: {{crosswordData.description}}

سطح دشواری {{crosswordData.level+1|localeNumber}}
مسیر کلمه: فقط به چپ و پایین همه، شامل قطرها و رو به عقب
فهرست کلماتی که باید یافت شوند: قبل از یافت شدن، دیدنی باشند. قبل از یافت شدن، نادیدنی باشند.

کلمات نشان دار:

از نو جدول را حل کنید. از نو جدول را حل کنید. زمان باقیمانده زمان مورد استفاده

شما {{count.solution|localeNumber}} از {{count.words|localeNumber}} را یافته‌اید. شما همه {{count.words|localeNumber}} کلمه را یافتید.

  • {{word.fields | joinWord}}

شما {{message.solution|localeNumber}} از {{message.words|localeNumber}} را یافته‌اید. مبارک باد! شما جدول را حل کردید.

آیا می‌خواهید نتیجه را ارسال کنید؟

نام کاربری و گذرواژه برای ذخیره لازم است.

 

تمرین نکن باهوش!

{{saveError}}

{{msg}}

{{message.word | joinWord}} از کلمات جدول نیست.

مبارک باد! شما جدول را حل کردید.مبارک باد! شما جدول را حل کردید.

شما {{message.solution|localeNumber}} از {{message.words|localeNumber}} را یافته‌اید.

صبور باشید تا جدول بارگزاری شود

 

جدول کلمات فصل دو فارسی نهم 

آزمون انلاین فصل یک ادبیات فارسی نهم