کنکور بر چیده نخواهد شد!

به اشتراک بگذارید


دو سه روز قبل کنکوری‌ها در آزمون امسال شرکت کردند و نتیجه سال‌ها درس خواندن را بر روی برگ‌های امتحانی نقطه بازی کردند. درست است که برخی با کنکور مخالفند اما چه می‌توان کرد؟ فعلا کنکور هست و دانش آموز کنکوری هم هست. گر چه دولت‌ها طرح‌هایی برای حذف کنکور دارند اما من فکر می‌کنم که دولت‌ها تنها به فکر برداشتن هزینه کنکور از روی دوش خود هستند و کنکور هیچگاه به طور کامل بر چیده نخواهد شد. تنها اتفاقی که خواهد افتاد شکستن هزینه برگزاری بر دوش آزمون دهندگان است. بیایید واقع بین باشیم. به طور مثال کنکور حذف شود. چند متقاضی برای شرکت در علوم پزشکی شیراز یا تهران یا اصفهان خواهیم داشت؟ ما و شما با اطمینان می‌گوییم بسیار زیاد!! بعد، ظرفیت دانشگاه چند نفر است و آیا کشش همه متقاضیان را خواهد داشت؟ بی‌گمان خیر! پس چه خواهد شد؟ قدم اول گذاشتن شرط معدل برای متقاضی است. این روش خوبی است اما مشکل را حل نخواهد کرد. به چند دلیل: یکی این که ما دبیران می‌دانیم که در برخی از مدارس با چه ترفندهایی حتی نمره امتحان نهایی عوض می‌شود. گرچه تعداد بسیار کم و انگشت شمار است اما همین تعداد کم و انگشت شمار بغعد از یکی دو دوره دانشگاه پذیرنده را با مشکل مواجه خواهند کرد و این روش _ فقط معدل_  با تردید همراه خواهد شد. به علاوه این که با این روش دانشگاه‌ها آرام آرام به درجه یک درجه دو درجه سه .و … تقسیم خواهند شد.برای مثال در استان فارس که 5 دانشگاه علوم پزشکی دارد ـ علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، لامرد، کازرون ـ خوب معلوم است علوم پزشکی شیراز با توجه به سابقه و استادانش بهترین معدل‌ها را برای خود خواهد خواست و بقیه را پایمال خواهد کرد و دانشجو هم ترجیح خواهد داد که مدرکش را از بهترین دانشگاه بگیرد. به این ترتیب  متقاضیان پشت دیوار دانشگاه علوم پزشکی به صف خواهند شد در حالی که ممکن است بقیه نتوانند دانشجوی کافی جذب کنند. نکته این جاست که بر فرض دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرط معدلش را 19 می‌گذارد. بقیه باید چند بگذارند؟ و این همان طور که گفتم دانشگاه‌ها را درجه درجه خواهد کرد.

نکته دیگر این که حتی  با شرط معدل  تعداد متقاضیان  در برخی مکانها حتما بیش از ظرفیت خواهد بود. آنگاه دانشگاه دست به گزینش خواهد زد و راحت ترین راه برگزاری کنکور داخلی از طرف خود دانشگاه است. تا بهترین افراد را جذب کند. اگر بخواهد بهترین را جذب کند.

پس کنکور به این زودی‌ها و راحتی‌ها پایش را از زندگی ما بیرون نخواهد کشید.

 

پاسخ دهید