شیوه نامه ایران+ دانلود

به اشتراک بگذارید

FacebookGoogle


همانطور که نامش از پیدا نیست،کتاب شیوه نامه ایران، کتابی است که به شیوه‌های ارجاع می‌پردازد. در این کتاب شیوه ‌های ارجاع به منابع فارسی و لاتین مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به طور مستدل درباره آنها صحبت شده است. برای دبیران ، دانشجویان و استادان و همه کسانی که با مستند کردن مطالب خود مطالب را بیان می‌کنند آگاهی از شیوه‌های ارجاع بسیار مهم است. شما را به در اختیار داشتن این کتاب دعوت می‌نمایم.