چرا عقب مانده‌ایم؟ +لینک دانلود

به اشتراک بگذارید


چرا عقب مانده‌ایم؟ چرا ملتی که روزی خود را بر قله‌های اوج و افتخار می‌دید این گونه زمینگیر شد.
بحث بر سر پیروزی‌های نظامی نیست گرچه متاسفانه تا صحبت از قدرت می‌شود عده‌ای فقط و فقط این جنبه را در نظر می‌گیرند. به نظر من این جنبه کوچکی از قدرت است. سال‌هاست که دیگر انگلستان به وسعت خاک خود نمی‌نازد، سالهاست که دیگر جنگ رسمی برای الحاق سرزمینی به خاک خود ندارد. اما با این حال هنوز هم قدرتمند است. پس جنگ طلبی قدرت نمی‌آورد. قدرت در جای دیگری است.
این که چرا ما عقب ماندیم و ما چگونه ما شدیم سوالی است که در ذهن پژوهشگران بسیاری خط عمیقی می‌کشد و دست یافتن به پاسخش دغدغه ذهن می‌شود. می‌توان دلایل بسیاری برای آن ذکر کرد. می‌توان بر سر و صورت هم چنگ انداخت و داد و فریاد کرد.
معمولا بیشتر کتابهای این زمینه غرب و استعمار را عامل آن می‌دانند. اما به قول صادق زیبا کلام پرسش همین جاست که غرب چگونه توانایی این را یافت که ما را به زانو درآورد چرا ما در مقابل غرب کم آوردیم. دو کتاب چرا ما عقب ماندیم نوشته علی محمد ایزدی و ما چگونه ما شدیم نوشته صادق زیبا کلام برای این پرسش‌ها به دنبال پاسخی ریشه‌ای در هویت و فرهنگ خود ما هستند. و به گمانم بسیار مکمل یکدیگر. البته کتابهای دیگری هم در این زمینه هستند؛ مثل: جامعه شناسی نخبه کشی، جامعه شناسی خودکامگی، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟  اما به گمان من دوکتاب گفته شده بسیار خوب زمینه‌ها را کاویده‌اند. خواندن همه این کتاب‌ها به علاقمندان توصیه می‌کنم.
برای دیدن کتاب‌خانه‌هایی که این کتاب‌ها را دارند بر روی نام کتاب کلیک نمایید. برای دانلود کتاب چرا عقب مانده‌ایم جعبه ویژه را کلیک نمایید.

 

ما چگونه ما شدیم؟  چرا عقب مانده‌ایم؟  چرا ایران عقب ماند 
جامعه شناسی خودکامگی  جامعه شناسی نخبه کشی