درباره آموزش و فرهنگ. آنتونیو گرامشی+ دانلود

به اشتراک بگذارید


 

  کتاب  آموزش و فرهنگ نوشته آنتونیو گرامشی  . گر چه به عنوان دبیری مسلمان با همه موارد گفته شده در کتاب موافق نیستم. اما خواندن این کتاب را به دبیران و آموزگاران توصیه می‌نمایم. او در این کتاب با این پرسش آغاز می‌کند که آیا انسان می‌تواند محیط پیرامون خود را تغییر دهد یا نه با استفاده از لینک دانلود در پایین کتاب می‌توانید آن را بارگیری نمایید. سپس با روش حزبی و دانشگاهی خویش دامنه بحث را به سمت دلخواه خویش گسترش می‌دهد تا بتواند نتیجه دلخواهش را بگیرد.
درباره گرامشی متاسفانه زیاد صحبت نمی‌شود درحالیکه برای فهم آثار میشل فوکو خواندن و فهم آثار او بسیار یاری دهنده است. به ویژه آنجا که درباره هژمونی صحبت می‌کند. ایده هژمونی بر همه آثار او سایه دارد، و برای فهم آن باید آثار او را مطالعه نمود با این همه  شاید علت صحبت نشدن از او محلی بودن صحبت‌هایش است. او به روش گیج کننده‌ای از تجربیات خود در زندگی سیاسی و شخصی بهره می‌برد، و البته این فهم آثار او را مشکل می‌کند. در کتاب حاضر با تکیه بر پاورقی‌های مترجم می‌توان تا حدی بر این تعلیق پیروز شد.