کتاب پروین اعتصامی مادر فروغ فرخزاد + دانلود

به اشتراک بگذارید


 معجزه پروین نام کتابی است از محمود کیانوش. محمود کیانوش را  بیش‌تر به عنوان شاعر و نظریه پرداز شعر کودک و نوجوان می‌شناسیم. اما او کارهایی دیگری هم دارد. کارهایی در زمینه‌های مختلف فرهنگی. از روزنامه نگاری گرفته تا نقد. از جمله کارهای او که به نظر این جانب جالب است نقدی است که بر کتاب با چراغ و آینه شفیعی کدکنی نوشته. او در این کتاب با تکیه بر برخی از جملات شفیعی این کتاب او فاقد بار علمی کافی برای نقد بودن دانسته است. او می‌نویسد که برخی از جمله‌های شفیعی کدکنی از سر شیفتگی و علاقه نسبت به شاعر نوشته شده است. 

نقد نوشتن بر کتاب استادی بزرگ کاری است که فقط از استادی بزرگ بر می‌آید. چه وب است که استادان ادبیات که ارادتمندانه کتاب با چراغ و آینه را به عنوان کتاب درسی به دانشجویان معرفی می‌نمایند این کتاب را نیز معرفی نمایند. معرفی و خوانش این کتاب را از آن رو پیشنهاد می‌کنم که یکی از استادان ادبیات فارسی از بین همه مزایا و اطلاعاتی که کتاب با چراغ و آینه به خواننده ارائه می‌کند. برای پرسش امتحانی پرسیده بود که  کتاب  چه کسی را به دستور شاه آن قدر بر سرش کویبدند تا مرد! 

تصویر شفیعی کدکنی
شفیعی کدکنی

تصویر محمود کیانوش

محمود کیانوش

چنانچه تمایل به دانلود کتاب داشتید، از دکمه دانلود استفاده نمایید. 

   

 

پاسخ دهید