چرا عقب مانده‌ایم؟ +لینک دانلود

چرا عقب مانده‌ایم؟ چرا ملتی که روزی خود را بر قله‌های اوج و افتخار می‌دید این گونه زمینگیر شد. بحث بر سر پیروزی‌های نظامی نیست گرچه متاسفانه تا صحبت از قدرت می‌شود عده‌ای فقط و فقط این جنبه را در نظر می‌گیرند. به نظر من این جنبه کوچکی از قدرت است. سال‌هاست که دیگر انگلستان به […]