فارسی هفتم انواع جمله

برای شرکت در تعلیم و تعلم فعالانه و لذت بردن از آموزش و آموختن لینک زیر را کلیک کنید. فارسی هفتم

نمونه سوالات فارسی هفتم

ردیف پرسش نمره قلمرو زبانی     الف: معنی واژه و روابط میان واژگان ب: املای واژه ج: ساخت واژه و روابط دستوری ۱-معنای صحیح واژه رافت کدام است؟ با خدمتکارانش نیز رافت و عطوفت داشت. الف: مهربانی ب: پدر ج: دعا د: قران ۲-کدام مورد معنی واژه محوطه نیست؟ الف: میدان ب: محدوده ج: […]

دیگر خوانی داستان کژال ( چند پرسش)

دیگر خوانی داستان کژال ( روان خوانی فصل اول پایه هفتم) کژال داستان زنی کرد به همین نام است که  وقتی  میخواهد برای دیدن مادرش به روستای مجاور برود با گرگی رو به رو می شود. گرگ کودک قنداق پیچ او را می رباید. کژال فریاد کمک سر می دهد. آزاد جوانی که سر زمین […]

رفتن به نوارابزار